அனிமியாவை குணமாக்கும்

முதல்நாள் இரவு நீரில் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் அந்த நீருடன் அத்திப்பழங்களை சாப்பிட்டு வர அனிமியா விரைவில் குணமாகும்.

இரத்தத்தை அதிகரிக்கும் .

இரத்தத்தை அதிகரிக்கும் .