100 கிராம் எண்ணெய்  மீனில்  8 கிராம்  ஒமேகா -3 கொழுப்பு  அமிலங்கள் உள்ளன. 

மீன் வகைகளில்

மீன் வகைகளில்